V letu 1982 je gospod Karl Wittmann ustanovil podjetje za proizvodnjo tehničnih lepil, že po dveh letih pa firma Wittmann Gesellschaft m.b.H., pokriva kompletno paleto tehnologij spajanja v industriji.


    Leta 1989 prevzame Wittmann Gesellschaft m.b.H. tudi generalno zastpstvo firme BRANSON za Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. Že v istem letu, se ustanovi na Madžarskem podružnica Wittmann Madžarska v Esztergomu.


    Naše osnovno prizadevanje ni samo nuditi našim kupcem visoko kvalitetne proizvode in utemeljevanje ponudbe, temveč podpiranje razvoja v obliki raziskav, analiz in  prototipne izgradnje pri razvoju lastnih inovacij.